Mercurio
español  |  galego

Obxectivos

Obxectivos xerais

 • Adaptar o sector comercial ós cambios derivados dos novos hábitos de consumo, a introdución de novas tecnoloxías e as novas formas de xestión-comercialización.
 • Crear mecanismos de coordinación entre aqueles axentes clave do sector comercial, os socios da AD,High quality the best and most fashionable fake watchesreplica watches online of the replica watches store. co fin de lograr a complementariedade das súas accións e eliminar as barreiras que determinan situacións de desigualdade na actividade comercial.
 • Divulgar e sensibilizar sobre as experiencias nacionais e transnacionais validadas no proxecto, posibilitando a súa transferibilidade ós principais axentes en materia comercial existentes no territorio.
 • Promover a igualdade de oportunidades no sector comercial e a conciliación da vida laboral coa familiar.

Obxectivos específicos

 • Crear unha ferramenta de análise comercial a nivel provincial.
 • Adaptar os recursos humanos, materiais e tecnolóxicos dos establecementos comerciais ás necesidades reais do sector.
 • Elevar o nivel de formación dos empresarios, empresarias e persoas traballadoras do sector.
 • Recoñecer o papel da muller no sector comercial.
 • Introducir plans de calidade e mellora de xestión comercial en establecementos minoristas e, polo tanto, especializar e modernizar a estrutura comercial existente.
 • Xeneralizar o uso das novas tecnoloxías no sector.
 • Incentivar as relacións de cooperación desde asociacións de comerciantes.
 • Promover a creación dun sistema de apoio ó comerciante desde a administración local.
 • Sensibilizar ás administracións locais sobre a necesidade de mellorar urbanística e comercialmente determinadas áreas tradicionais  mediante o fomento de centros comerciais abertos.High quality the best and most fashionable rolex replica watchescheap replica watches online of the replica watches store.
 • Concienciar sobre a importancia de dinamizar mediante actuacións urbanísticas-comerciais, áreas urbanas e municipios de tamaño medio.
 • Promover a figura dos xerentes de centros comerciais e incentivar que estes cargos se encontren ocupados por mulleres
Deputación de Pontevedra
Proxecto confinanciado por:
Unión Europea eQual
Cámara Pontevedra Cámara Vilagarcía de Arousa Cámara Vigo Cámara Tui Asociación Provincial de Empresarias Caixanova Confederación de Empresarios de Pontevedra